ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​5. Մեր Փրկչի քահանայապետական իշխանութիւնը և պատիւը։

Եբրայեցիս 5