ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​6. Յորդորում է հաւատքից չ’ընկնել այլ հաստատուն մնալ։

Եբրայեցիս 6