ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​7. Քրիստոսը Քահանայապետ է Մելքիսեդեկի կարգի պէս, և Ահարօնի կարգիցը եղող քահանաներիցը շատ գերազանց։

Description

Եբրայեցիս 7