ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​8. Քրիստոսի յաւիտենական քահանայութիւնովը Ղևտական քահանայութեան խափանուիլը։ Աստուծոյ խոստմունքը նոր ուխտի մասին։

Description

Եբրայեցիս 8