ՀԱԿՈԲՈՍ

ՀԱԿՈԲՈՍ ​​5. Անզգամ հարուստները։ Պէտք է համբերութիւն, անկեղծութիւն, աղօթք, և մեր մեղքերն իրար խոստովանել։

Հակոբոս 5