Ա ՊԵՏՐՈՍ

Ա ՊԵՏՐՈՍ ​​2. Վերստին ծնուածների, հպատակների, ծառաների պարտականութիւնները։

Ա Պետրոս 2