Ա ՊԵՏՐՈՍ

Ա ՊԵՏՐՈՍ ​​3. Կնիկների և մարդկանց փոխադարձ պարտաւորութիւնները, Քրիստոնեաները պէտք է կարեկցութիւն և սէր ունենան։

Ա Պետրոս 3