ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ

Դատավորաց 11. Յեփթայէի դատաւորութիւնը, յաղթութիւնը և ուխտը։

Դատավորաց 11