ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դատավորաց 11. Յեփթայէի դատաւորութիւնը, յաղթութիւնը և ուխտը։

Դատավորաց 11

Դատավորաց 11. Յեփթայէի դատաւորութիւնը, յաղթութիւնը և ուխտը։