ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ

Դատավորաց 4. Յաբինը ճնշում է Իսրայէլին։ Բարակը և Դեբօրան յաղթում են նորան։ Յայէլը սպանում է Սիսարային։

Դատավորաց 4