Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ​​1. Կեանքի խօսքը. Քրիստոսի հետ հաղորդութիւն. Մեր մեղքերի խոստովանութիւնը։

Ա Հովհաննես 1