Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ​​2. Աստուծուն ճշմարտապէս ճանաչելը նորա պատուիրանքը պահելու, մեր եղբայրներին սիրելու և աշխարհքը չ’սիրելու մէջն է։ Հեռու պէտք է կենալ մոլորեցնողներից։

Ա Հովհաննես 2