ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​14. Սուրբերի երջանկութիւնը և բարի վախճանը։ Բաբիլոնի անկումը և գազանին պաշտողների պատիժը։

Հայտնություն 14