ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​20. Եկեղեցու երջանկութիւնը, հազարամեան, և վերջին դատաստանը։

Հայտնություն 20