ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​21. Կատարեալ մխիթարութեան նկարագրութիւնը, և ընտրեալների երջանկութիւնը երկնային Երուսաղէմումը։

Հայտնություն 21