Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 1. Աննայի աղօթքը լսում է Աստուած։ Սամուէլի ծնունդը և Տիրոջը մատուցանուիլը։

Ա Թագավորաց 1