Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 17. Դաւիթը և Գողիաթը։

Ա Թագավորաց 17