Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 19. Սաւուղը հալածում է Դաւիթին, և նա փախչում է Սամուէլի մօտը։ Սաւուղը մարգարէութիւն է անում։

Ա Թագավորաց 19