Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 20. Դաւիթը և Յովնաթանը հաստատում են իրանց բարեկամութիւնը։

Ա Թագավորաց 20