Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 24. Դաւիթը քարայրումը խնայում է Սաւուղին և հասկացնում նորա անիրաւութիւնը։

Ա Թագավորաց 24