Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 25. Սամուէլի մահը։ Նաբաղի յիմարութիւնը և Աբիգեայի խելօքութիւնը։

Ա Թագավորաց 25