Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 27. Դաւիթը Սիկելակումը։

Ա Թագավորաց 27