Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 29. Փղշտացիք Դաւիթին ետ են ուղարկում պատերազմից։

Ա Թագավորաց 29