Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 30. Ամաղեկացիները կողոպտում են Սիկելակը։ Դաւիթը նորանց կողոպուտը ետ է առնում։

Ա Թագավորաց 30