Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 7. Իսրայէլը ապաշխարում է և յաղթում։ Աբենեզէր։ Սամուէլի դատաւորութիւնը։

Ա Թագավորաց 7