Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 8. Իսրայէլը թագաւոր է ուզում։ Սամուէլը ցոյց է տալիս թագաւորի իրաւունքները։

Ա Թագավորաց 8