Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 9. Սաւուղը գնում է Սամուէլի մօտ։

Ա Թագավորաց 9