ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 8․ Ջրհեղեղի վերջը։ Նոյի զոհը եւ Աստուծոյ օրհնութիւնը։

ԾՆՆԴՈՑ 8