Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 11. Դաւիթի շնութիւնը և Ուրիային սպանել տալը։

Բ Թագավորաց 11