Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 13. Ամնոնի չար մեղքը և մահը։ Աբիսողոմի փախչելը։

Բ Թագավորաց 13