Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 15. Աբիսողոմի յեղափոխութիւնը։ Դաւիթի փախչելը։

Բ Թագավորաց 15