Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 9. Դաւիթի գութը Մեմփիբոսթէի վերայ։

Բ Թագավորաց 9