Выбрать страницу

Ոչինչ հոգս մի՛ արեք, այլ ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գոհությունով՝ ձեր խնդրվածքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։

Փիլիպպեցիս 4․6

Աղոթքի խնդրանք

Սիրելի՛ բարեկամ, եթե Դուք աղոթքի կարիք ունեք, ապա գրեք մեզ․ մենք սիրով կաղոթենք Ձեզ համար մեր աղոթքախմբերում:

Վկայություններ

Եթե ստացել եք աղոթքի պատասխան, Տերը բժշկել է Ձեզ կամ հրաշք է գործել Ձեր կյանքում, ապա գրեք մեզ՝ Ձեր վկայությամբ փաստելով, որ Տերը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան:

   

Ничего не найдено

Запрашиваемая страница не найдена. Попробуйте уточнить параметры поиска или используйте меню для нахождения страницы.

Ничего не найдено

Запрашиваемая страница не найдена. Попробуйте уточнить параметры поиска или используйте меню для нахождения страницы.

Բաժիններ

Հովվի բլոգ

Գիրք նվեր

Դասընթացներ

Խորհրդատվություն