07.04.19 Ռուբիկ Թումանյան «Անհնար է, որ Գիրքը եղծվի»