07.07.19 Արթուր Սիմոնյան «Տկարությունը` ինչպես հանդիպման վայր»