Select Page

Գնացեք ամբողջ աշխարհը, Ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի։

ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐ

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Կիրակնօրյա Ծառայություն

Եկեղեցական Նորություններ

Եկեղեցական Անցուդարձ

Բաժիններ

Prayer Room

Աղոթքի սենյակ

Know God

Նոր այցելու

Pastors Blog

Հովվի բլոգ

The book is a gift

Գիրք նվեր

Ամենօրյա խոսք

Աղոթքի խնդրանք

Հովիվ Արթուր Սիմոնյան

31.12.2023 / Եվ հաստատ համոզված եմ սրանում, թե Նա, ով ձեզանում սկսեց այս բարի գործը, կկատարի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը: Փիլիպպեցիներին 1.6

Սիրելինե'ր, այսօր բոլորս տոնում ենք Նոր տարին, ինչի առթիվ ցանկանում եմ ձեզ շնորհավորել և օրհնել: Թո'ղ Տերը ձեզ պահպանի, հաջողություններ և գերբնական զորություն տա, որպեսզի այս տարին սկսեք հանգստության, ուրախության և խաղաղության մեջ: Նոր տարվա տոնին ընդունված է միմյանց...

read more

Ամենօրյա խոսք

Հովիվ Արթուր Սիմոնյան

31.12.2023 / Եվ հաստատ համոզված եմ սրանում, թե Նա, ով ձեզանում սկսեց այս բարի գործը, կկատարի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը: Փիլիպպեցիներին 1.6

Սիրելինե'ր, այսօր բոլորս տոնում ենք Նոր տարին, ինչի առթիվ ցանկանում եմ ձեզ շնորհավորել և օրհնել: Թո'ղ Տերը ձեզ պահպանի, հաջողություններ և գերբնական զորություն տա, որպեսզի այս տարին սկսեք հանգստության, ուրախության և խաղաղության մեջ: Նոր տարվա տոնին ընդունված է միմյանց...

read more

Աղոթքի խնդրանք