Select Page

Ոչինչ հոգս մի՛ արեք, այլ ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գոհությունով՝ ձեր խնդրվածքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։

Փիլիպպեցիս 4․6

Աղոթքի խնդրանք

Սիրելի՛ բարեկամ, եթե Դուք աղոթքի կարիք ունեք, ապա գրեք մեզ․ մենք սիրով կաղոթենք Ձեզ համար մեր աղոթքախմբերում:

Վկայություններ

Եթե ստացել եք աղոթքի պատասխան, Տերը բժշկել է Ձեզ կամ հրաշք է գործել Ձեր կյանքում, ապա գրեք մեզ՝ Ձեր վկայությամբ փաստելով, որ Տերը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան:

   

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Բաժիններ

Հովվի բլոգ

Գիրք նվեր

Դասընթացներ

Խորհրդատվություն