Select Page

Խոտը կչորանա, ծաղիկը կթառամի, բայց մեր Աստծո խոսքը կմնա հավիտյան։

Եսայիա 40․8

Նվեր Նոր Կտակարան

Նոր Կտակարանը կարդալով` քրիստոնյան  հասկանում է, թե ինչ թանկ գին է վճարել Իր համար  Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե Դուք չունեք Աստծո  Խոսքը, մենք որպես նվեր կառաքենք Ձեզ Նոր Կտակարան։

Կարդա կամ ներբեռնիր

Բաժիններ

Հովվի բլոգ

Հովվի բլոգ

Ճանաչիր Աստծուն

Ռեսուրսներ

Հովվի բլոգ

Խորհրդատվություն

Գիրք նվեր

Մեր եկեղեցիները