Ամենամյա կոնֆերանս | Ռուբեն Զոհրաբյան | 25.06.2022