Մենք քրիստոնյաներ ենք, սիրում ենք Աստծուն, մեր երկիրը և ժողովրդին։

Ով ենք մենք

Մենք քրիստոնյաներ ենք,  սիրում ենք Աստծուն, մեր երկիրը և ժողովրդին: Ցանկանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերն ու բարությունը փոխանցել  յուրաքանչյուրին: Մեր միակ նպատակը ավետարանի խոսքը տարածելն ու կարիքավորներին օգնելն է։

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» ավետարանական եկեղեցին հիմնադրվել է 1990 թ.-ին, իսկ 1993 թ.-ին ստացել է պետական գրանցում:

Եկեղեցին հարում է քրիստոնեության երեք պաշտոնական ուղղություններից մեկի` բողոքականության ավետարանական ճյուղին: Ավետարանական եկեղեցիները ճանաչված են որպես Քրիստոսի Ընդհանրական Եկեղեցու բաղկացուցիչ մաս և իրենց ավելի քան 800 մլն հետևորդներով երկրորդն են Հռոմի Կաթողիկե եկեղեցուց հետո:

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» ավետարանական եկեղեցին չի առաջացել ուրիշ եկեղեցուց տրոհման կամ անջատման արդյունքում, այլ ունի լիովին ինքնուրույն ծագում: Սկզբում այն հանդիսացել է միասին աղոթող հավատացյալների մի խումբ, որը ժամանակի ընթացքում դարձել է հազարավոր հետևորդներ ունեցող եկեղեցի:

Մենք հաղորդակցություն ենք պահպանում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի ավետարանական հարանվանությունների հետ՝ բաց լինելով նաև պատմական քրիստոնեական եկեղեցիների հետ շփումների համար:

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» ավետարանական եկեղեցին լիովին անկախ և ինքնավար է այլ եկեղեցիների հետ հարաբերություններում: Այն նոր կրոնական շարժում չէ, այլ երիտասարդ քրիստոնեական եկեղեցի` վաղեմի պատգամով, քանի որ թեև այն ստեղծվել է 1990 թվականին, սակայն լիովին հիմնված է Քրիստոսի և առաքյալների 2000-ամյա վարդապետության և աստվածաշնչյան ճշմարտությունների վրա:

Արթուր Սիմոնյան

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» ավետարանական եկեղեցու ավագ հովիվ, եպիսկոպոս, միջազգային սիրված քարոզիչ, որ առաքելական ծառայություն է իրականացնում աշխարհի տարբեր երկրներում։

Հովիվ Արթուր Սիմոնյանի քարոզները Քրիստոսակենտրոն են։ Դրանք փոխանցում են Ավետարանի զորությունը և օգնում, որպեսզի քրիստոնյաներն ամուր արմատ գցեն աստվածապաշտության և քրիստոնեական արժեքների մեջ։

Նա մի շարք գրքերի («Ընտանիք», «Քրիստոնյայի կյանքը», «Մտքի նորոգում». «Քույրեր») և հեռուստատեսային նախագծերի հեղինակ է, բազմաթիվ հոգևոր-կրթական հաստատությունների, այդ թվում ՝ «Պարգևների և կոչման դպրոց»-ի, հիմնադիր։

Արթուր և Լուսինե Սիմոնյաններն ամուսնացած են ավելի, քան 25 տարի։ Նրանք սիրով լցված և Աստծուն ծառայող օրինակելի ընտանիք են, հոգատար ծնողներ ու արդեն նաև՝ տատիկ ու պապիկ: Լուսինե Սիմոնյանը երիտասարդ քրիստոնյաների հոգևոր զարգացման և ավետարանչության աշխատանքներն է համակ

Ծանոթացիր մեր գործունեությանը

Այստեղ Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ, որը համակարգված ձևով  տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն եկեղեցական և հասարակական կյանքի ամենատարբեր ոլորտների մեր սկբունքային մոտեցումների մասին՝ հիմնված Աստվածաշունչ մատյանի, քրիստոնեական դավանաբանության և պրակտիկայի, ինչպես նաև նախորդ սերունդների եկեղեցական փորձի վրա։

Տեսադարան