Անահիտ Ամյան – Գալիս եմ գահիդ մոտ | փառաբանություն|Կյանքի Խոսք