Երիտասարդական կոնֆերանս | Արթուր Սիմոնյան | 01․07․2022