Երիտասարդական կոնֆերանս | Գոռ Մարգարյան | 02.07.2022