Երիտասարդական կոնֆերանս | Միշա Ֆոմենկո | 01.07.2022