Հիսուսի վերջին պատվերները | Արմեն Լուսյան | Տնային խմբակ | 29.04.2021