Նրա անվան մեջ հույս ունենք | Կարլ Գուստավ Սևերին | Տնային խմբակ | 08.04.2021