Պավել Ղումաշյան | Դուռդ կողպիր | Տնային խմբակ | 25.02.2021