,,,ՊՈՂՈՍ, ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՌԱՔՅԱԼԸ,, 2018 թիվ


Պողոս առաքյալի կյանքի և մահվան պատմությունը, որը քրիստոնյաների անողոք հետապնդումից անցավ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնադրմանը: Նրա վերջին միսիոներական ճանապարհորդությունն ավարտվում է բանտում, որտեղ նա բանտարկվեց Հռոմեական կայսր Ներոնի հրամանով: Մինչ Պողոսը սպասում է մահապատժի և արտացոլում է հետմահու ճակատագրին, նրա հետևորդ Լուկան գրում է նոր Ավետարանը: