ԱԲԴԻԱ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱԲԴԻԱ 1. Չարախնդաց Եդովմը պիտի պատժուի, իսկ Իսրայէլը կ’ազատուի

Աբդիա 1