ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՄԱՂԱՔԻԱ

ՄԱՂԱՔԻԱ 3. Մեսիայի դեսպանը, և Մեսիայի գալուստը։ Բարեպաշտների մխիթարութիւնը։

Մաղաքիա 3