ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՓԵՍԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 2. Վերստին չ’ծնուած մարդի նկարագրութիւնը. Վերակենդանութիւն Յիսուս Քրիստոսով։

Եփեսացիս 2